องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร


นักพัฒนาชุมชน อบรมโครงการฝึกอบรมฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นักพัฒนาชุมชน อบรมโครงการฝึกอบรมฯ
 
บันทึกข้อความขออนุญาตฝึกอบรม
รายงานผลการฝึกอบรมฯ
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ