องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร


รายงานผลการฝึกอบรมงานธุรการ(สารบรรณกลาง)2

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

รายงานผลการฝึกอบรมงานธุรการ(สารบรรณกลาง)2
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ