องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร


บุคลากกองการศุึกษาฯเข้ารับการฝึกอบรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บุคลากกองการศุึกษาฯเข้ารับการฝึกอบรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ