องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร


แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับที่ ๓ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับที่ ๓ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ