องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร


บุคลากร กองคลัง เข้ารับการฝึกอบรม วันที่8-11 ธันวาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บุคลากร กองคลัง เข้ารับการฝึกอบรม วันที่8-11 ธันวาคม 2565
 
รายงานการฝึกอบรม
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ