องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการเงินการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2567 [ 1 พ.ค. 2567 ]2
2 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานเงินสะสมรอบเดือน มีนาคม 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]5
3 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]4
4 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]8
5 ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 21 ก.พ. 2567 ]6
6 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]6
7 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]7
8 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]5
9 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]12
10 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]19
11 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]24
12 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]25
13 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]33
14 ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]28
15 ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]45
16 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]35
17 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 [ 2 ม.ค. 2566 ]39
18 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]37
19 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]54
20 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]54
 
หน้า 1|2|3|4|5|6