องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการเงินการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]4
2 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]12
3 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]14
4 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]16
5 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]24
6 ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]21
7 ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]31
8 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]24
9 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 [ 2 ม.ค. 2566 ]28
10 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]28
11 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]44
12 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]44
13 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]45
14 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]50
15 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]47
16 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]52
17 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]44
18 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]68
19 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]49
20 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]75
 
หน้า 1|2|3|4|5