องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการเงินการคลัง


ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฏาคม 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง