องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการเงินการคลัง


ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

    รายละเอียดข่าว

รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง