องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการเงินการคลัง


ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง