องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งส่งหนังสือประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2565 ]42
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2565 ]61
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 6 พ.ค. 2565 ]51
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2565 ]54
5 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 28 ม.ค. 2565 ]63