องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ


แจ้งส่งหนังสือประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แจ้งส่งหนังสือประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ