องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ [ 3 มี.ค. 2566 ]29
2 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ [ 16 ก.ย. 2564 ]58
3 แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 28 ก.ย. 2563 ]54
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]62
5 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปี ๒๕๖๑ [ 2 เม.ย. 2561 ]55
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี [ 6 ก.ย. 2560 ]56