องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปี ๒๕๖๑

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปี ๒๕๖๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ