องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.67 [ 8 ก.ค. 2567 ]0
2 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.67 [ 4 มิ.ย. 2567 ]2
3 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.67 [ 7 พ.ค. 2567 ]3
4 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.67 [ 2 เม.ย. 2567 ]8
5 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.67 [ 6 มี.ค. 2567 ]5
6 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.67 [ 2 ก.พ. 2567 ]8
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2567 ]24
8 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]12
9 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.66 [ 4 ธ.ค. 2566 ]10
10 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]11
11 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]23
12 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]31
13 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.66 [ 7 ส.ค. 2566 ]27
14 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.66 [ 4 ก.ค. 2566 ]28
15 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]33
16 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.66 [ 8 พ.ค. 2566 ]31
17 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]40
18 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.66 [ 2 มี.ค. 2566 ]45
19 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]48
20 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.65 [ 3 ม.ค. 2566 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5