องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.67 [ 2 เม.ย. 2567 ]3
2 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.67 [ 6 มี.ค. 2567 ]1
3 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.67 [ 2 ก.พ. 2567 ]3
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ม.ค. 2567 ]16
5 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]8
6 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.66 [ 4 ธ.ค. 2566 ]6
7 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]7
8 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]18
9 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]26
10 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.66 [ 7 ส.ค. 2566 ]21
11 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.66 [ 4 ก.ค. 2566 ]24
12 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]27
13 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.66 [ 8 พ.ค. 2566 ]26
14 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]35
15 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.66 [ 2 มี.ค. 2566 ]41
16 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]45
17 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.65 [ 3 ม.ค. 2566 ]40
18 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.65 [ 6 ธ.ค. 2565 ]50
19 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.65 [ 1 พ.ย. 2565 ]58
20 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5