องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]2
2 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]13
3 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]16
4 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.66 [ 7 ส.ค. 2566 ]16
5 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.66 [ 4 ก.ค. 2566 ]17
6 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.66 [ 6 มิ.ย. 2566 ]21
7 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.66 [ 8 พ.ค. 2566 ]23
8 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]28
9 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.66 [ 2 มี.ค. 2566 ]33
10 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]38
11 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.65 [ 3 ม.ค. 2566 ]35
12 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.65 [ 6 ธ.ค. 2565 ]41
13 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.65 [ 1 พ.ย. 2565 ]51
14 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]42
15 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.65 [ 3 ต.ค. 2565 ]50
16 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.65 [ 5 ก.ย. 2565 ]51
17 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.65 [ 10 ส.ค. 2565 ]62
18 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.65 [ 6 ก.ค. 2565 ]54
19 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]55
20 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.65 [ 3 พ.ค. 2565 ]54
 
หน้า 1|2|3|4