องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 29 มี.ค. 2567 ]4
2 โครงการฝึกอบรมวินัย จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]12
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 27 ธ.ค. 2566 ]17
4 การฝึกอบรม นางสาวปรัศนีญา ยอดป้องเทศ (ข้อกำหนดจริยธรรม กระบวนการ การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ธ.ค. 2566 ]18
5 การฝึกอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม ความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล และกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม [ 18 มี.ค. 2566 ]78
6 ภาพแนวปฤิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม อย่างมีคุณธรรม โดยมีการปฎิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ [ 18 มี.ค. 2566 ]47
7 คู่มือ พฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม การปฎิบัติตนทางจริยธรรม ควรทำ ไม่ควรทำ [ 30 ม.ค. 2566 ]35
8 คณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม [ 9 ธ.ค. 2565 ]41
9 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]51
10 แจ้งส่งหนังสือประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2565 ]28
11 หนังสือแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 พ.ค. 2565 ]34
12 ภาพสรุปประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและและสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 พ.ค. 2565 ]36