องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การฝึกอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม ความโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล และกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม [ 18 มี.ค. 2566 ]66
2 ภาพแนวปฤิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม อย่างมีคุณธรรม โดยมีการปฎิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ [ 18 มี.ค. 2566 ]25
3 คู่มือ พฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม การปฎิบัติตนทางจริยธรรม ควรทำ ไม่ควรทำ [ 30 ม.ค. 2566 ]28
4 คณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม [ 9 ธ.ค. 2565 ]27
5 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]41
6 แจ้งส่งหนังสือประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 2 มิ.ย. 2565 ]23
7 หนังสือแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมา เรื่องประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 พ.ค. 2565 ]27
8 ภาพสรุปประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและและสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 พ.ค. 2565 ]29