องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม


คู่มือ พฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม การปฎิบัติตนทางจริยธรรม ควรทำ ไม่ควรทำ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือ พฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม การปฎิบัติตนทางจริยธรรม ควรทำ ไม่ควรทำ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ