องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม


โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต.กุดจอก ประจำปีงบประมาณ 2566 และกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต.กุดจอก ประจำปีงบประมาณ 2566 และกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
 
โครงการเชิดชูเกียรติฯ
ภาพกิจกรรม
รับใบประกาศฯ
ประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
รายงานผลศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี 2566
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ