องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม


ภาพแนวปฤิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม อย่างมีคุณธรรม โดยมีการปฎิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ภาพแนวปฤิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม อย่างมีคุณธรรม โดยมีการปฎิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ