องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม


กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
 
บันทึกข้อตกลงกิจกรรมปฏิญานตน คณะผู้บริหาร
บันทึกข้อตกลงกิจกรรมปฏิญานตน ข้าราชการ พนักงานจ้าง
บันทึกข้อตกลงกิจกรรมปฏิญานตน ข้าราชการ ฝ่ายสภา อบต.
รายงานผลกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ