องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม


ภาพสรุปประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและและสมาชิกสภาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ภาพสรุปประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
ภาพสรุปประมวลจริยธรรม
ภาพสรุปประมวลจริยธรรม
ภาพสรุปประมวลจริยธรรม
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ