องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม


การฝึกอบรม นางสาวปรัศนีญา ยอดป้องเทศ (ข้อกำหนดจริยธรรม กระบวนการ การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การฝึกอบรม นางสาวปรัศนีญา ยอดป้องเทศ (ข้อกำหนดจริยธรรม กระบวนการ การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
แบบแสดงเจตจำนง
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ