องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่อง กระบวนการการบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 12 ต.ค. 2562 ]82
2 ประกาศเรื่อง กระบวนการบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [ 12 ต.ค. 2562 ]49
3 คำสั่งเรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอน เเละระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 3 ต.ค. 2562 ]79
4 โครงการลดขั้นตอนการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]81
5 คำสั่ง เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอน เเละระยะเวลาการปฏิบัตราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน [ 3 ต.ค. 2562 ]56
6 ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 7 ม.ค. 2562 ]53
7 ประกาศ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 9 ธ.ค. 2559 ]58