องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ประกาศเรื่อง กระบวนการการบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเรื่อง กระบวนการการบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ