องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


โครงการลดขั้นตอนการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการลดขั้นตอนการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ