องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


คำสั่ง เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอน เเละระยะเวลาการปฏิบัตราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่ง เรื่อง เเต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอน เเละระยะเวลาการปฏิบัตราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ