องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ