องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ประกาศ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ