องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 12 ม.ค. 2567 ]13
2 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 6 ม.ค. 2566 ]32
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [ 6 ม.ค. 2566 ]26
4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิ บัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 11 ม.ค. 2565 ]50
5 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 6 ม.ค. 2564 ]54
6 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 7 ม.ค. 2562 ]61
7 ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 ม.ค. 2562 ]56
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง) [ 7 ม.ค. 2562 ]56