องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 6 ม.ค. 2566 ]21
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [ 6 ม.ค. 2566 ]19
3 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิ บัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 11 ม.ค. 2565 ]43
4 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 6 ม.ค. 2564 ]45
5 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 7 ม.ค. 2562 ]55
6 ประกาศเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 ม.ค. 2562 ]48
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง) [ 7 ม.ค. 2562 ]47