องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ [ 13 ก.พ. 2567 ]377
2 สมัยวิวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 30 พ.ย. 2566 ]216
3 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 16 ส.ค. 2566 ]1151
4 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 7 ส.ค. 2566 ]180
5 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 26 ก.ค. 2566 ]134
6 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ก.ค. 2566 ]417
7 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 พ.ค. 2566 ]230
8 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 3 เม.ย. 2566 ]174
9 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566 ]247
10 ขอเชิญประชุมสภาสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 2 พ.ย. 2565 ]175
11 เชิญประชุมสภาสมัยที่ ๓ คั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ส.ค. 2565 ]163
12 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]154
13 ประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 2 ส.ค. 2565 ]115
14 ประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]94
15 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]296
16 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2565 ]128
17 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2564 ]124
18 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2563 ]87
19 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 ส.ค. 2563 ]103
20 ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 15 มิ.ย. 2563 ]105
 
หน้า 1|2