องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สมัยวิวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 30 พ.ย. 2566 ]11
2 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 16 ส.ค. 2566 ]493
3 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 7 ส.ค. 2566 ]62
4 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 26 ก.ค. 2566 ]52
5 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ก.ค. 2566 ]310
6 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 พ.ค. 2566 ]162
7 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 3 เม.ย. 2566 ]66
8 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566 ]115
9 ขอเชิญประชุมสภาสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 2 พ.ย. 2565 ]114
10 เชิญประชุมสภาสมัยที่ ๓ คั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ส.ค. 2565 ]108
11 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]79
12 ประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 2 ส.ค. 2565 ]86
13 ประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]65
14 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]226
15 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2565 ]84
16 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2564 ]98
17 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2563 ]66
18 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 ส.ค. 2563 ]83
19 ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 15 มิ.ย. 2563 ]77
20 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 พ.ค. 2563 ]58
 
หน้า 1|2