องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 


 

  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ บำร...
   
  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
    วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 นำโดย นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายก อบต.กุดจอก ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครท้อ...
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยจริยธรรมของพนักง...
    กองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวินัยจริยธรรมของพนักงานข้ารา...
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕...
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ สิงหาค...
 
อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
ปริยัติสดใส ห่างไกลควันบุหรี่
โครงการถังขยะเปืยกลดโลกร้อน
 


 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560