องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 
  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสCOVI...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์กา...

  ครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...
      

วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการส...

  กิจกรรมทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      

กิจกรรมทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.กุดจอก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 


 
วิธีนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ Reuse
14 วิจัยตรงจุด หยุดปัญหา ถังหมักขยะอินทรีย์ ทำง่ายมีปุ๋ยไว้ใช้เอง 3 นาที
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560