องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 

 

 


  เปิดหมู่บ้าน บ้านโนนแดง หลังจากการปิดหมู่บ้านซึ่งเ...
   

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่...

  ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๑๒ บ้านกุดจอก(สายกุดจอก -ดอนฆ...
   
  ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.๑๑ บ้านดอนหัน(ทิศเหนือหมู่บ้า...
   
  ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน ผู้ถูกสั่งก...
   

วันพุธที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก นำโดยพันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์ เพ็งที ปลัด อบต.พร...

ท่านอยากให้ อบต.กุดจอก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน
ไฟฟ้า
น้ำประปา
การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
 


 
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอน หลัก 3 ล
วิธีนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ Reuse
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560