องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 
  สำรวจพื้นที่ป่าโคกบุลาว ตามโครงการ อพ.สธ.
      

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ออกสำรวจพื้นที่ป่าโคกบุลาว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้อง...

  ประชุมพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
      

พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์ เพ็งที ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ร่วมกั...

  กิจกรรม งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว...
      

วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรม งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า และกิจกรรมร...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.กุดจอก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 


 
วิธีนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ Reuse
14 วิจัยตรงจุด หยุดปัญหา ถังหมักขยะอินทรีย์ ทำง่ายมีปุ๋ยไว้ใช้เอง 3 นาที
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560