องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 

 

 


  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
   

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๙ เม...

   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ...
   

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีง...

  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ...
   

งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต...

  โครงการให้ความรู้ทางการกฎหมายเเก่ประชาชน ประจำปีงบ...
   

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกจัดโครงการให้ความรู้ทางการกฎหมายเเก่ประ...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.กุดจอก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 


 
วิธีนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ Reuse
14 วิจัยตรงจุด หยุดปัญหา ถังหมักขยะอินทรีย์ ทำง่ายมีปุ๋ยไว้ใช้เอง 3 นาที
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560