องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 
  ส่งขยะอันตรายชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอบัวใหญ่
      

ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ดำเนินการจัดส่งขยะอันตรายชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอบัวใหญ่ ให้กับทาง อบ...

  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓
      

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่...

  กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
      

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดหนองเซียงโข่ ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๙ ...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.กุดจอก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 


 
วิธีนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ Reuse
14 วิจัยตรงจุด หยุดปัญหา ถังหมักขยะอินทรีย์ ทำง่ายมีปุ๋ยไว้ใช้เอง 3 นาที
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560