องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
      

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕...

  จิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันคล้ายวันส...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัดกิจกรรม
จิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในว...

  พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันส...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทส...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.กุดจอก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 


 
วิธีนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ Reuse
14 วิจัยตรงจุด หยุดปัญหา ถังหมักขยะอินทรีย์ ทำง่ายมีปุ๋ยไว้ใช้เอง 3 นาที
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560