องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 
  กิจกรรมเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ถนนสายหลัก ...
      

วันอังคาร ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.อบต.กุดจอก ร่วมกับจิตอาสาผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่...

  กิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกพืชผักสวนคร...
      

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินก...

  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์...
      

วันที่ 13,14 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.กุดจอก อำเภอบัวใหญ่จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพล...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.กุดจอก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 


 
วิธีนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ Reuse
14 วิจัยตรงจุด หยุดปัญหา ถังหมักขยะอินทรีย์ ทำง่ายมีปุ๋ยไว้ใช้เอง 3 นาที
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560