องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 
  ดำเนินกิจกรรม ขุดลอกคลอง ทำความสะอาดแหล่งน้ำ คู คล...
      

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
        องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอ...

  ร่วมโครงการ ขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ...
      

นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พร้อมคณะ ร่วมโครงการ ขยายผลการปลูกผักสวนคร...

  กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ  ตามโครงการ "โครา...
      

อบต.กุดจอก อำเภอบัวใหญ่ วันที่  ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ  ตามโครงการ &quo...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.กุดจอก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
แก้ไขปรับปรุง
 


 
วิธีนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ Reuse
14 วิจัยตรงจุด หยุดปัญหา ถังหมักขยะอินทรีย์ ทำง่ายมีปุ๋ยไว้ใช้เอง 3 นาที
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560