องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เดือนมกราคม ๒๕๖๓ [ 24 ธ.ค. 2562 ]11
2 เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ [ 27 พ.ย. 2562 ]8
3 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]17
4 เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ [ 30 ก.ย. 2562 ]18
5 เดือนกันยายน 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]15
6 เดือนสิงหาคม 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]15
7 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]33
8 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 28 พ.ค. 2562 ]50
9 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]44
10 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ [ 1 เม.ย. 2562 ]45
11 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]45
12 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]62
13 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]63
14 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]62
15 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนกันยายน 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]73
16 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]77