องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เดือนกรกฎาคม 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]12
2 เดือนเมษายน ๒๕๖๓ [ 31 มี.ค. 2563 ]37
3 เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ [ 28 ก.พ. 2563 ]24
4 เดือนมกราคม ๒๕๖๓ [ 24 ธ.ค. 2562 ]36
5 เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ [ 27 พ.ย. 2562 ]28
6 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]32
7 เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ [ 30 ก.ย. 2562 ]36
8 เดือนกันยายน 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]30
9 เดือนสิงหาคม 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]33
10 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]62
11 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 28 พ.ค. 2562 ]66
12 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]61
13 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ [ 1 เม.ย. 2562 ]64
14 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]62
15 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]90
16 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]242
17 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]77
18 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนกันยายน 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]92
19 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]97