องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ [ 30 ก.ย. 2562 ]0
2 เดือนกันยายน 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]4
3 เดือนสิงหาคม 2562 [ 26 ก.ค. 2562 ]3
4 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการ ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]18
5 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 28 พ.ค. 2562 ]32
6 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]30
7 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ [ 1 เม.ย. 2562 ]30
8 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]30
9 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]45
10 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง นอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]43
11 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]54
12 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนกันยายน 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]63
13 คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]63