องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต(๑) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ (ตามเอกสารแนบ ๑) [ 4 ธ.ค. 2561 ]61
2 ๒.การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลกรท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2561 ]60
3 (๓) การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ และบุคลากรท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2561 ]59
4 (๔) การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น [ 4 ธ.ค. 2561 ]57
5 คู่มือประชาชน [ 1 ก.ย. 2560 ]58