องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]5
2 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]10
3 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]12
4 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]24
5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]16
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.62 [ 9 ธ.ค. 2562 ]20
7 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]30
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 62 [ 4 ต.ค. 2562 ]23
9 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]36
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]38
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 62 [ 4 ก.ค. 2562 ]42
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]44
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 62 [ 3 พ.ค. 2562 ]48
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มี.ค. 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]59
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 62 [ 6 มี.ค. 2562 ]61
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]63
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 61 [ 4 ม.ค. 2562 ]88
18 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]30
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 61 [ 7 พ.ย. 2561 ]81
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ก.ย. 2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]85
 
หน้า 1|2