องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 63 [ 3 ก.ย. 2563 ]0
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.63 [ 10 ส.ค. 2563 ]5
3 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]8
4 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]14
5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]20
6 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]24
7 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]25
8 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]36
9 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]29
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.62 [ 9 ธ.ค. 2562 ]31
11 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]558
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 62 [ 4 ต.ค. 2562 ]33
13 สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]6
14 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]46
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]49
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 62 [ 4 ก.ค. 2562 ]51
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]53
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 62 [ 3 พ.ค. 2562 ]57
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มี.ค. 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]69
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 62 [ 6 มี.ค. 2562 ]71
 
หน้า 1|2