องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.63 [ 5 ม.ค. 2564 ]0
2 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]4
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 63 [ 6 พ.ย. 2563 ]10
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 63 [ 2 ต.ค. 2563 ]7
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 63 [ 3 ก.ย. 2563 ]16
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.63 [ 10 ส.ค. 2563 ]21
7 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]29
8 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]37
9 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]44
10 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]44
11 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]45
12 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]56
13 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]51
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.62 [ 9 ธ.ค. 2562 ]53
15 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]580
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 62 [ 4 ต.ค. 2562 ]51
17 สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]26
18 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]68
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]69
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 62 [ 4 ก.ค. 2562 ]70
 
หน้า 1|2|3