องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]4
2 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.65 [ 3 พ.ค. 2565 ]14
3 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค..65 [ 5 เม.ย. 2565 ]20
4 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.65 [ 7 มี.ค. 2565 ]21
5 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค..65 [ 4 ก.พ. 2565 ]20
6 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.64 [ 5 ม.ค. 2565 ]24
7 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย..64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]23
8 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค..64 [ 5 พ.ย. 2564 ]20
9 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]20
10 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.64 [ 1 ก.ย. 2564 ]23
11 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.64 [ 3 ส.ค. 2564 ]22
12 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.64 [ 2 ก.ค. 2564 ]24
13 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.64 [ 2 มิ.ย. 2564 ]18
14 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย..64 [ 5 พ.ค. 2564 ]19
15 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค..64 [ 7 เม.ย. 2564 ]19
16 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ..64 [ 1 มี.ค. 2564 ]18
17 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค..64 [ 1 ก.พ. 2564 ]21
18 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.63 [ 5 ม.ค. 2564 ]20
19 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]19
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 63 [ 6 พ.ย. 2563 ]23
 
หน้า 1|2|3