องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 62 [ 4 ต.ค. 2562 ]1
2 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]14
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]13
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 62 [ 4 ก.ค. 2562 ]19
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]24
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 62 [ 3 พ.ค. 2562 ]25
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มี.ค. 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]34
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 62 [ 6 มี.ค. 2562 ]39
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]42
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 61 [ 4 ม.ค. 2562 ]64
11 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]10
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 61 [ 7 พ.ย. 2561 ]56
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ก.ย. 2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]60
14 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]36
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 61 [ 4 ก.ย. 2561 ]59
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 61 [ 3 ส.ค. 2561 ]59
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 61 [ 3 ก.ค. 2561 ]59
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 61 [ 5 มิ.ย. 2561 ]59
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 61 [ 3 พ.ค. 2561 ]58
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 61 [ 9 เม.ย. 2561 ]55
 
หน้า 1|2