องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]4
2 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.62 [ 9 ธ.ค. 2562 ]9
4 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]15
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 62 [ 4 ต.ค. 2562 ]11
6 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]26
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]26
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 62 [ 4 ก.ค. 2562 ]31
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]35
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 62 [ 3 พ.ค. 2562 ]38
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มี.ค. 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]45
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 62 [ 6 มี.ค. 2562 ]51
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]53
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 61 [ 4 ม.ค. 2562 ]77
15 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]19
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 61 [ 7 พ.ย. 2561 ]70
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ก.ย. 2561 [ 22 ต.ค. 2561 ]74
18 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]48
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 61 [ 4 ก.ย. 2561 ]71
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 61 [ 3 ส.ค. 2561 ]71
 
หน้า 1|2