องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)ครั้งที่1 ประจำปี2562 [ 28 ม.ค. 2563 ]27
2 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 8 พ.ย. 2562 ]24
3 ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 17 ต.ค. 2562 ]27
4 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]23
5 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 30 ก.ค. 2562 ]22
6 ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 ]29
7 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 พ.ค. 2562 ]34
8 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]30
9 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 11 ก.พ. 2562 ]29