องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]21
2 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]20
3 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2565 ]25
4 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2564 ]22
5 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2563 ]17
6 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 ส.ค. 2563 ]18
7 ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 15 มิ.ย. 2563 ]17
8 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 พ.ค. 2563 ]21
9 เชิญประชุมสภาสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 พ.ค. 2563 ]19
10 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 5 ก.พ. 2563 ]20
11 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 8 พ.ย. 2562 ]23
12 ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 17 ต.ค. 2562 ]23
13 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 9 ส.ค. 2562 ]19
14 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 30 ก.ค. 2562 ]24
15 ประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 ]23
16 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 พ.ค. 2562 ]34
17 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]20
18 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 11 ก.พ. 2562 ]18
19 ประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)ครั้งที่1 ประจำปี2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]21