องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]15
2 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]13
3 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]13
4 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]16
5 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]14
6 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]14
7 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]15
8 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]26
9 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]15
10 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]30
11 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]34
12 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]13
13 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]18
14 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]13
15 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]17
16 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]17
17 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]14
18 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]18
19 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]16
20 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5