องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]0
2 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]0
3 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]3
4 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]5
5 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]13
6 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 7 เม.ย. 2563 ]12
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2563 ]3
8 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]28
9 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]18
10 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]43
11 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]32
12 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา [ 13 ธ.ค. 2562 ]124
13 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]19
14 รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]26
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]4
16 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]22
17 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 4 [ 8 ต.ค. 2562 ]24
18 ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]67
19 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]4
20 ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]33
 
หน้า 1|2|3