องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการคลัง


ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
 
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2563 หน้า 1
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2563 หน้า 2
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2563 หน้า 3
งบทดลอง เดือน มีนาคม 2563 หน้า 4
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มีนาคม 2563 หน้า 1
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มีนาคม 2563 หน้า 2
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน มีนาคม 2563 หน้า 3
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง