องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
 
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน กันยายน 2562 หน้า 1
รายงานรับ-จ่ายเงิน เดือน กันยายน 2562 หน้า 2
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง