องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการคลัง


ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 หน้่ 1
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 2 หน้่ 2
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 2 หน้่า 1
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 2 หน้่า 2
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง