องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการคลัง


ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง