องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการคลัง


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินของกองคลัง ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินของกองศึกษา ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินของกองสวัสดิการ ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินของกองช่าง ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินของกองคลัง ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินของกองศึกษา ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินของกองสวัสดิการ ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินของกองช่าง ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายเงินของกองคลัง ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายเงินของกองศึกษา ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายเงินของกองสวัสดิการ ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายเงินของกองช่าง ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4
แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด ไตรมาสที่ 4
แผนการใช้จ่ายเงินของกองคลัง ไตรมาสที่ 4
แผนการใช้จ่ายเงินของกองศึกษา ไตรมาสที่ 4
แผนการใช้จ่ายเงินของกองสวัสดิิการ ไตรมาสที่ 4
แผนการใช้จ่ายเงินของกองช่าง ไตรมาสที่ 4
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง