องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการคลัง


ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
 
รายงาน-รับจ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563 หน้า 1
รายงาน-รับจ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563 หน้า 2
รายงาน-รับจ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563 หน้า 3
งบทดลอง เดือน เมษายน 2563 หน้า 1
งบทดลอง เดือน เมษายน 2563 หน้า 2
งบทดลอง เดือน เมษายน 2563 หน้า 3
งบทดลอง เดือน เมษายน 2563 หน้า 4
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง