องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการคลัง


ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 3 หน้่ 1
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 3 หน้่ 2
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 3 หน้่ 1
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 3 หน้่ 2
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง