องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการคลัง


ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
 
งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ไตรมมาส 2 ปีงบประมาณ 2565
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง