องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการคลัง


ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 4

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ไตรมาสที่ 4
 
งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
รายงานรับ-จ่าน รายไตรมาส
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง