องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการคลัง


ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ หน้า 1
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ หน้า 2
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม หน้า 1
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม หน้า 2
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง