องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 15 มิ.ย. 2565 ]1
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ [ 6 พ.ค. 2565 ]14
3 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) [ 7 เม.ย. 2565 ]24
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]24
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]20
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2565 ]21
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2565 ]21
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 1 ธ.ค. 2564 ]21
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]21
10 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน -๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) [ 4 ต.ค. 2564 ]22
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการอบต.กุดจอก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]18
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ [ 1 ก.ย. 2564 ]21
13 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]21
14 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]20
15 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]23
16 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]20
17 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต.กุดจอก รอบ ๖ เดือนแรก( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) [ 2 เม.ย. 2564 ]20
18 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]22
19 รายงานข้อมูลสุิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]21
20 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]20
 
หน้า 1|2