องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตำบลกุดจอก ...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 10]
 
   ประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [วันที่ 2023-05-17][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล)เพื่อจัดทำแผนพัฒนา...[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 51]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [วันที่ 2023-02-17][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พน...[วันที่ 2023-01-25][ผู้อ่าน 168]
 
  กิจกรรมNoGiftPolicy งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัล...[วันที่ 2023-01-25][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระ...[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ [วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 39]
 
  ตั้งด่านชุมชนและจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกัน...[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริห...[วันที่ 2022-12-22][ผู้อ่าน 85]
 
  กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมNoGiftPolicy งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัล[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 51]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36