องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  กิจกรรมเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ถนนสายหลัก ...[วันที่ 2020-02-18][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ปลูกพืชผักสวนคร...[วันที่ 2020-02-14][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์...[วันที่ 2020-02-13][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day ) ณ บริ...[วันที่ 2020-02-12][ผู้อ่าน 7]
 
  กิจกรรม งดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก[วันที่ 2020-01-31][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงานหน่วยงาน. [วันที่ 2020-01-29][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมนุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นงดใช้โฟม ลดการใช้ถุงพล...[วันที่ 2020-01-28][ผู้อ่าน 9]
 
  กิจกรรมเก็บกวาดขยะตัดหญ้า ทำความสะอาดถนนสายรอง,กิจ...[วันที่ 2020-01-22][ผู้อ่าน 9]
 
  เก็บป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายที่ไม่ได้ใช...[วันที่ 2020-01-17][ผู้อ่าน 10]
 
  อนุรักษ์พันธ์กรรมพืช [วันที่ 2020-01-15][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณสำนัก...[วันที่ 2020-01-15][ผู้อ่าน 14]
 
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ รักดิน[วันที่ 2020-01-08][ผู้อ่าน 19]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14