องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องการรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 มิ.ย. 2565 ]13
2 ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๕ [ 16 มี.ค. 2565 ]32
3 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด ๔ การสรรหาบุคคล) [ 4 ต.ค. 2564 ]13
4 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2564 ]13
5 ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ [ 25 มิ.ย. 2564 ]13
6 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ [ 19 ก.พ. 2564 ]13
7 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 23 พ.ย. 2563 ]12