องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560

คณะผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายเพ็ชร จัตุรัส นายสัม ทิพพูสังข์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางนวรัตน์ สิทธิผล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล