องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560

คณะผู้บริหาร

นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.08-1879-9144
นายเพ็ชร จัตุรัส นายสัม ทิพพูสังข์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.08-1062-7041 โทร.08-7963-3279
นางนวรัตน์ สิทธิผล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.08-5771-4992