องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 165 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ [ 23 มิ.ย. 2565 ]1
2 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 มิ.ย. 2565 ]10
3 ประกาศ เรื่อง การรับโฮน(ย้่าย)พนักงานส่วนตำบล สายงานบริหาร [ 19 พ.ค. 2565 ]16
4 ประชาสัมพันธ็เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]25
5 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 มี.ค. 2565 ]80
6 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 28 ก.พ. 2565 ]63
7 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสภา อบต.สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]84
8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2565) [ 24 ม.ค. 2565 ]72
9 กิจกรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2565 ]29
10 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรัฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2565 ]82
11 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]25
12 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 22 พ.ย. 2564 ]24
13 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]29
14 ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 25 ต.ค. 2564 ]22
15 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 19 ต.ค. 2564 ]58
16 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]23
17 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]23
18 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2564 ]21
19 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 29 ก.ย. 2564 ]22
20 ประชามสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ [ 27 ก.ย. 2564 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9