องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการปิดบัญชีด้วยระบบE - laas ประจำปีงปบระมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]6
2 รายงานการปิดบัญชีด้วยระบบE - laas ประจำปีงปบระมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]5
3 ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 27 ก.ย. 2562 ]4
4 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]18
5 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 30 ก.ค. 2562 ]19
6 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ) [ 4 มิ.ย. 2562 ]36
7 ขอเชิญประชุมการทบทวนแผนพ้ฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕ [ 29 พ.ค. 2562 ]44
8 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]52
9 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]31
10 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ [ 29 มี.ค. 2562 ]33
11 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 28 ก.พ. 2562 ]34
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ [ 12 ก.พ. 2562 ]33
13 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]70
14 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ [ 4 ก.พ. 2562 ]30
15 ประกาศ เรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ๒๕๖๒ [ 31 ม.ค. 2562 ]28
16 ขอเชิญร่วมโครงการแผนปฏิบัตืการ ๖๐ วัน แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 8 ม.ค. 2562 ]76
17 ขอประชาสัมพันธ์ "การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาตจำนวน ๔ กระบวนงาน และให้ใช้คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ [ 10 ธ.ค. 2561 ]65
18 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทเบียนเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 2561 ]29
19 ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2561 ]24
20 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑(วันปิยมหาราช) [ 19 ต.ค. 2561 ]78
 
หน้า 1|2