องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 188 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ [ 9 ม.ค. 2566 ]1
2 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]4
3 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]7
4 ประกาศขยายกำหนดเวลาตำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]15
5 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]20
6 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]21
7 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 2 พ.ย. 2565 ]60
8 ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2565 ]21
9 ประชาสัมพันธ์ รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]19
10 ประชาสัมพันธ์"ตลาดนัดตำบลกุดจอก" [ 4 ต.ค. 2565 ]21
11 ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2565 ]1
12 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ก.ย. 2565 ]23
13 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 27 ก.ย. 2565 ]26
14 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]22
15 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ส.ค. 2565 ]20
16 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]19
17 ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 3 ส.ค. 2565 ]23
18 ประกาศ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2 ส.ค. 2565 ]17
19 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารารณภัย [ 20 ก.ค. 2565 ]17
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) [ 20 ก.ค. 2565 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10